banner dwhc
  french Duits dutch spanish portugese Italiaans greek
 

parrots


 

 

Heeft u een parkiet of papegaai? Zou u ook meer willen weten over zijn/haar gedrag? Wij ook!

Onderzoekers van de Universiteit van Bristol (Engeland) en Universiteit van Utrecht (Nederland) zijn op zoek naar eigenaren of verzorgers van papegaaien of parkieten die bereid zijn een online enquête over het gedrag en de leefomgeving van hun vogel(s) in te vullen. We zijn geïnteresseerd in alle papegaaiachtigen, van grasparkiet tot witkuifkaketoe tot hyacinthara. Daarbij willen we zowel informatie vergaren over gezonde vogels als over vogels met medische of gedragsproblemen. We nodigen u, als eigenaar van een papegaai of parkiet, daarom graag uit om deel te nemen aan dit internationale onderzoek! Uw bijdrage is van groot belang voor het verbeteren van het welzijn van papegaaien in gevangenschap! En wie weet levert de deelname aan de enquête u ook nieuwe en verrassende inzichten op over uw eigen papegaai?


Wat houdt deelname in?

Als deelnemer aan het onderzoek wordt u verzocht een online vragenlijst in te vullen over uw papegaai. Uw deelname aan de enquête is anoniem en zal ongeveer 30 tot 45 minuten van uw tijd in beslag nemen. lees verder...

Naast een aantal algemene gegevens over uzelf en uw papegaai komen ook een aantal andere onderwerpen aan de orde. Deze onderwerpen hebben betrekking hebben op de achtergrond van uw vogel (bv. waar u uw vogel heeft gekocht en hoe deze is opgevoed), zijn/haar leefomgeving (huisvesting, verrijking, voeding, dagelijkse routine) en gedrag (inclusief de aan- of afwezigheid van probleemgedrag).
Alle gegevens die u ons verstrekt zullen volstrekt
vertrouwelijk worden behandeld.
sluit venster

Hoe u kunt deelnemen aan het onderzoek?

Om deel te nemen aan de enquête is aanmelding noodzakelijk. Deze aanmelding stelt ons in staat u een link te sturen naar een unieke vragenlijst en stelt u in staat om de enquête op uw gemak in te vullen en tussentijds op te slaan.
Let op: vanaf 01/07/2016 hebben we de vragenlijst vernieuwd en enkele nieuwe vragen aan de vragenlijst toegevoegd. Wanneer u voor 01/07/2016 reeds een vragenlijst voor uw papegaaien heeft ingevuld, registreert u dan a.u.b. niet opnieuw voor de vernieuwde versie, omdat dit zou leiden tot vertroebeling van de verzamelde gegevens. Mocht u ons verder willen helpen door de nieuwe vragen te beantwoorden, neemt u dan contact op via parrotsurvey@uu.nl met het emailadres waarop u ons eerder hebt benaderd, en vermeld daarbij de soort, naam en/of ID van uw papegaai(en) zoals u die destijds ook hebt doorgegeven. Wanneer er in de tussentijd een nieuwe papegaai in uw huishouden is gekomen, dan bent u uiteraard van harte welkom om de enquête voor deze vogel in te vullen. U kunt zich hiervoor registreren aan de hand van de link hier beneden om een nieuwe vragenlijst toegestuurd te krijgen lees verder...

Om de gegevens van uw vogel op een juiste manier te kunnen verwerken, zijn de papegaaisoorten onderverdeeld in verschillende categorieën. Om u zelf aan te melden voor deelname kunt u klikken op de link onderaan de pagina. U wordt daarna gevraagd een korte serie vragen te beantwoorden die helpen vast te stellen welke versie van de enquete u dient te ontvangen (dit hangt namelijk af van het type papegaai/parkiet dat u heeft).  U wordt tevens verzocht uw e-mailadres en voorkeurstaal te vermelden.

Aan het einde van deze enquête wordt u tevens verzocht uw e-mailadres en voorkeurstaal te vermelden. Met het verzenden van deze gegevens voltooid u uw aanmelding en zullen wij u binnen een week uw persoonlijke link toesturen.
sluit venster

Meer weten over de achtergronden?
lees verder...

De informatie die u ons aanlevert zal gebruikt worden om verschillen te bestuderen tussen de verschillende papegaaiensoorten (met elk hun eigen biologische karakteristieken). Daarnaast is bekend dat papegaaien in gevangenschap verschillende gedragsproblemen kunnen ontwikkelen (bv. verenplukken). Dit internationale onderzoek heeft tevens tot doel om risicofactoren te achterhalen voor bepaalde, veelvoorkomende gedrags- en medische problemen bij vogels in gevangenschap.

De gegevens die in afgelopen jaren zijn verzameld zijn reeds gebruikt door AIO Heather Kinkaid (Universiteit van Guelph, Canada) om biologische risicofactoren voor gedragsproblemen bij papegaaien te identificeren. Daarbij heeft zij vastgesteld dat papegaaisoorten die in het wild lange tijd besteden aan foerageren meer risico lopen op het ontwikkelen van verenplukken in gevangenschap, terwijl van nature intelligente soorten meer risico lopen op het ontwikkelen van andere vormen van abnormaal gedrag. Op basis van haar bevindingen hebben we aanpassingen gemaakt in de enquête om verder te onderzoeken hoe het natuurlijke voedselzoekgedrag het optreden van gedragsproblemen (zoals verenplukken) en andere gezondheidsproblemen, zoals het optreden van vetzucht (obesitas), in gevangenschap beïnvloed. De aangepaste enquête is sinds 01/07/2016 actief. Graag vragen wij uw aandacht en medewerking aan deze nieuwe enquête om verder inzicht te krijgen in deze gedrags- en medische problemen.

De informatie die u met ons deelt is zeer waardevol! Niet alleen voor ons, maar ook voor de papegaaien in gevangenschap! Met uw bijdrage kunnen we meer kennis en inzicht verkrijgen in het normale gedrag en de behoeften van de papegaai, en vaststellen welke factoren een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van probleemgedrag. Daarmee levert het onderzoek concrete aanknopingspunten op voor het optimaliseren van de leefomgeving van de papegaai en het ontwikkelen van oplossingen of adviezen om probleemgedrag bij vogels in gevangenschap te voorkomen of verminderen.

Bent u geïnteresseerd in de verdere resultaten van het onderzoek? Houdt dan deze website in de gaten! Na afronding van de studie en bijbehorende analyses zullen de resultaten op deze website geplaatst worden, zodat we ook u op de hoogte kunnen brengen van hetgeen wij hebben gevonden...

sluit venster

Mocht u verdere vragen hebben over deze enquête of het onderzoeksproject, dan kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken . Dit formulier kan ook gebruikt worden om ons een foto van uw papegaai of parkiet toe te sturen zodat wij kunnen achterhalen welke soort vogel u heeft en u de juiste vragenlijst kunnen toesturen.

We danken u voor uw overweging om aan deze enquête deel te nemen!

Yvonne van Zeeland  
dierenarts, specialist Vogelgeneeskunde in opleiding
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht, Nederland            
Emma Mellor

AIO
Faculteit van Gezondheidswetenschappen Universiteit van Bristol, Engeland


Om u zelf aan te melden voor deelname: KLIK HIER


De enquete is beschikbaar in de volgende talen:

Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Spaans Grieks portugal